தந்தையே நீர் எனக்குத் தந்திருக்கும் ஆற்றல்களுக்காக, திறன்களுக்காக நன்றி கூறுகின்றேன். நான் பலவீனமாகவும் குறைவாகவும் உணரும் இடத்தில் நீர் எனக்கு வலிமை தருவதற்காக நன்றி கூறுகின்றேன். நீர் என்னை வலிமை மிக்க போர்வீரராக மாற்றுவதற்காக நன்றி கூறுகின்றேன்.

குணமடைதல்

குடும்பம்

வேதாகம்

செபக்குழு பொறுப்பாளர்:
ந.யேசு தவறாஜன்
Bro. Jesu Thavarajan
647-876-2734

brojesu@tamilnewlife.com

எமது செபவழிபாடுகள் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை 7.30 மணிக்கு ஸ்காபரோவிலும்-மிசிசாகாவிலும் நடைபெறுகின்றது.

அனைவரும் வாரீர்!
இறை ஆசீர் பெறுவீர்!

எமது செபவழிபாடுகள் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை 7.30 மணிக்கு நேரலையில் ஒளிபரப்பாகின்றது!

இணையுங்கள்! 

இறை ஆசீர் பெறுங்கள்!

எமது வழிபாடுகள் அனைத்தும் மறு அறிவித்தல்வரை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.


எமது நேரலை ஒளிபரப்புகள்

வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை 7.30

புதன் கிழமைகளில் - மாலை 6.00

ஞாயிற்றுக் கிழமை - காலை 9.30

E transfer மூலம் பணம் அனுப்ப
brojesu@gmail.com

குடும்பம்

வேதாகம பாடம்

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.